Ochrana osobních údajů GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení v rámci celé Evropské Unie o ochraně osobních údajů zkráceně GDPR.

Naše společnost si velmi váží Vaší přízně a chceme chránit veškeré citlivé údaje našich obchodních partnerů.

Dovolujeme si zveřejnit obchodní sdělení, jenž je plně v souladu s nařízením GDPR.

V tomto dokumentu jsou popsány informace a pokyny, jak nakládáme s osobními údaji – veškeré práva a povinnosti obou stran.

GDPR Zing trading s.r.o.