Sappi GalerieArt Plus Gloss – natíraný, jemný papír, určený pro offsetový tisk, dostupný v arších nebo rolích.

Přednosti výrobku:

  • Díky vysoké bělosti a opacitě, umožňuje reprodukce s vysokým kontrastem, je zvláště doporučován pro vícebarevné tisky.
  • Charakteristickým rysem je vysoký volumen, díky kterému je možno využít nižšší hmotnosti finalního produktu, při zachování tloušťky materiálu.

Použití:

  • Prestižní časopisy, katalogy a složky, alba, umělecké tisky, vysoce kvalitní propagační materiály a jemné papírnictví.

Dostupná provedení:

  • Gloss

Atestace a certifikáty:

  • ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, EMAS, EN71-3, ISEGA

Působení na životní prostředí je neustále monitorováno a zlepšováno v souladu s požadavky systému ochrany životního prostředí a ekologického auditu Společenství (EMAS).
Kvalita výroby se řídí požadavky ISO 9001.
Ekologické aspekty výroby v papírenském závodě podléhají požadavkům ISO 14001.
Spotřeba energie a vytvářené emise v papírenském závodě se řídí požadavky ISO 50001.
Celulóza se bělí bez použití chloru (ECF).
Veškerá vlákna pocházejí z vyvážených a kontrolovaných zdrojů.
BOZP zaměstnanců papírenského závodu se řídí požadavky OHSAS 18001.

Dostupnost:

  • Standardní nabídka – archy a role

Technologická doporučení:

  • Než odstraníte vnější obal výrobku, nechejte papír po určitou dobu ve skladu aklimatizovat. Jestliže jsou balení opatřena pásky, sejměte je ihned po dodání. Vnější obal odstraňte těsně před přistoupením k tisku. Ideální podmínky v tiskárně jsou 50% ± 5 % relativní vlhkosti a při teplotě 20°C.

Politika:

  • Výrobek je opatřen Eko-etiketou EU a splňuje kritéria pro tisk Nordic Ecolabelled. Balení výrobku splňuje požadavky Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES (článek 11). Galerie Art plus gloss je zcela rycyklovatelný produkt.

 

Gramáž ISO 536 g/m2 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
Jasnost (osvětlení D65/10°) ISO 2470-2 % 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98
Bělost CIE (D65/10°) ISO 11475 % 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126
Opacita ISO 2471 % 92 93 95 96 98 98 99 100 100 100
Lesk TAPPI 75° ISO 8254-1 % 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Drsnost PPS ISO 8791-4 μm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tloušťka ISO 534 μm 70 78 91 104 121 139 166 225 282 343
Volumen ISO 534c cm3/g 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1
Relativní vlhkost(23°C) TAPPI 502 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Naše pobočky