Sappi Galerie Art Plus Silk

 • Natíraný, jemný papír pro ofsetový tisk.
 • Dostupný v arších nebo v rolích.

Přednosti výrobku:

 • Díky své vysoké bělosti a opacitě umožňuje reprodukci s vysokým kontrastem.
 • Doporučujeme pro vícebarevný potisk.
 • Charakteristickým rysem je vysoký volumen, díky kterému můžete použít nižší hmotnost výrobku, při zachování stejné tloušťky finálního produktu.

Použití:

 • Prestižní časopisy, katalogy a brožury, publikace alba, grafické listy, kvalitní reklamní materiály, ozdobné papírnické potřeby.

Dostupná provedení:

 • Silk

Atestace a certifikáty:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO50001
 • OHSAS 18001
 • EMAS
 • ECF
 • EN 71-3

 

 • Působení na životní prostředí je neustále monitorováno a zlepšováno v souladu s požadavky systému ochrany životního prostředí a ekologického auditu Společenství (EMAS).
 • Kvalita výroby se řídí požadavky ISO 9001.
 • Ekologické aspekty výroby v papírenském závodě podléhají požadavkům ISO 14001.
 • Spotřeba energie a vytvářené emise v papírenském závodě se řídí požadavky ISO 50001.
 • Celulóza se bělí bez použití chloru (ECF).
 • Veškerá vlákna pocházejí z vyvážených a kontrolovaných zdrojů.
 • BOZP zaměstnanců papírenského závodu se řídí požadavky OHSAS 18001.

 

Dostupnost:

 • Na dotaz

Technologická doporučení:

 • Než odstraníte vnější obal výrobku, nechejte papír po určitou dobu v tiskárně aklimatizovat.
 • Jestliže je balení opatřeno pásky, sejměte je ihned po dodání.
 • Vnější obal odstraňte těsně před začátkem tiskových prací.
 • Ideální podmínky v tiskárně jsou 50% ± 5 % relativní vlhkosti a teplotě 20°C.

Politika:

 • Výrobek je opatřen Eko-etiketou EU a splňuje kritéria pro tisk Nordic Ecolabelled.
 • Balení výrobku splňuje požadavky Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES (článek 11).
 • Galerie Art plus silk je plně recyklovatelný produkt.

 

Gramáž ISO 536 g/m2 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
Jas (D65/10°) ISO 2470-2 % 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98
Bělost CIE (D65/10°) ISO 11475 % 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126
Opacita ISO 2471 % 92 93 95 96 98 98 99 100 100 100
Lesk TAPPI 75° ISO 8254-1 % 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Haldkost PPS ISO 8791-4 μm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tloušťka ISO 534 μm 70 78 91 104 121 139 166 225 282 343
Volumen ISO 534c cm3/g 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1
Relativní vlhkost (23°C) TAPPI 502 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Naše pobočky